Kurumsal
Ürünler
Otel Ürünleri
Medikal Ürünler
Online Mağaza
İletişim English

ÇEVRE POLİTİKASI


Sabah Yatak Sanayi ve Tic. A.Ş., kuruluşundan bu yana yürüttüğü faaliyetlerde kamu yararına ve sosyal sorumluluğa özel bir özen göstermektedir.

İş ilkeleri arasında çevre bilinci ve çevresel konulardaki duyarlılık, başta gelen unsurlar arasında yer almaya devam etmektedir.

Sabah Yataklarının çevresel duyarlılığı aşağıdaki ilkeler çerçevesinde tarif edilmiştir.

  • Üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin en aza indirgenmesi,
  • Üretim ve satış faaliyetleriyle ilgili çevre standartlarının belirlenmesi,
  • Çevresel amaç ve hedeflerin tanımlanması ve sürekli gözetimi
  • Çevre korumaya yönelik yatırım, proje vegelişmelerin takibi,
  • Yatırım kararlarında çevresel risklerin belirlenmesi ve göz önünde bulundurulması
  • Tüm çalışanların çevresel hassasiyet konusunda sürekli bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi,
  • Tüm ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerle uyumun sağlanması,
  • Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre sunulabilmesi için sağlanacak gelişmelere katkıda bulunulması.

 
 
  ©2015 Sabah Yatakları. Tüm Hakları Saklıdır.